Menu
  • Intentieovereenkomst Stichting Voorschot - Westvast BV

Inzet ouders beloond
VOORSCHOTEN – Intentieovereenkomst Stichting Voorschot

Een groep ouders heeft de gemeente Voorschoten, zorgverlener ASVZ en woningcorporatie de Sleutels enthousiast gekregen voor de realisatie van een duurzaam woon- en werkhuis voor jongvolwassenen met autisme. Westvast begeleidde de Sleutels bij de totstandkoming van deze overeenkomst. Autisme is er in vele vormen, al dan niet in combinatie met een andere (verstandelijke) beperking. Voor hun woon- en werkomgeving zijn jonge autisten al snel aangewezen op instellingen waar zij in een gemengde leeftijdsgroep terechtkomen, met verschillende niveaus van intelligentie en beperkingen. De zorg schiet hierin vaak voor deze groep tekort.
Een groep ouders richtte daarom Stichting Voorschot op. Met als doel een betere woon- en zorgvoorziening voor hun jongvolwassen kinderen met autisme te creëeren, waarbij de ouders zelf bepalen welke zorgverlener de zorg levert. Een integraal project waar wonen, werken, begeleiding en sociaal maatschappelijk ondernemen samenkomen.

Samenwerking
Om hun doel te realiseren, benaderden de ouders diverse partijen: de gemeente Voorschoten, voor de grond; zorgverlener ASVZ, om de zorgverlening te realiseren; en de Sleutels, om het gebouw te ontwikkelen en te verhuren. Alle partijen raakten snel enthousiast over het initiatief. Je zag tijdens de besprekingen dat iedereen heel graag wilde, aldus Robert Jan Sliep van de Sleutels. En daar komen de mooiste resultaten uit voort. En dat klopt want op woensdag 23 mei jl. tekenden de partijen een intentieovereenkomst om het woon- en werkhuis te realiseren.

Ontwikkelen in Voorschoten
Het woon- en werkhuis van Stichting Voorschot sluit perfect aan bij de doelstellingen van de Sleutels: nieuwe projecten ontwikkelen in Voorschoten, bijzondere doelgroepen huisvesten en samenwerking met partners zoeken om tot betere resultaten te komen. Directeur-bestuurder Gerda van den Berg zette dan ook graag haar handtekening op woensdag 23 mei jl.