Menu

Verkoopmanagement

Complexgewijze verkoop bestaand bezit woningcorporaties

Corporaties actualiseren met enige regelmaat hun portefeuille strategie. Dit kan onder andere leiden tot de keuze om uit haar bezit DAEB en/of niet-DAEB woningen individueel of complexgewijs uit te ponden. Het complexgewijs uitponden is voor een corporatie een niet alledaagse activiteit waar Westvast zich in heeft gespecialiseerd. Daarnaast worden de verkoopregels vanuit het Ministerie, waarbinnen deze verkopen dienen plaats te vinden, met enige regelmaat geactualiseerd.

Westvast heeft reeds bij meerdere corporaties in de Randstad complexgewijze verkopen succesvol afgerond en heeft in de periode 2014 tot en met 2017 deelgenomen aan de Taskforce Uitponden Niet-DEAB van een middelgrootte corporatie. Het brede landelijk netwerk onder zowel particuliere- alsmede institutionele beleggers heeft bijgedragen aan de succesvolle verkopen. Voor de verkoop hanteert Westvast een gestructureerd verkoopproces waarbij de corporatie volledig wordt begeleid en ontzorgd. Wij stellen hiervoor een procesvoorstel op met bijbehorende planning, afgestemd op de diverse interne besluitvormingsprocedures van de corporatie.

Voor meer informatie over verkoopbegeleiding of de aanvraag voor een offerte kunt u contact opnemen met onze collega Onno Draijer, onno.draijer@westvastbv.nl of 06-51 32 96 92.