Menu

Tendermanagement

Tendermanagement is het beleid dat wordt gevoerd om bij aanbestedingen ervoor te zorgen dat het proces goed verloopt en eindigt met het beoogde resultaat.

Marktpartijen
Westvast is, met een staat van dienst van meer dan 15 jaar, een ervaren partij als het gaat om het begeleiden van marktpartijen bij inschrijven op tenders voor met name woningbouw en winkelcentra. De looptijd van een tender legt vaak voor een korte periode een behoorlijk beslag op de interne organisatie van de marktpartij. Wanneer u ons inschakelt kunnen wij voor u de tender in zijn geheel of op specifieke onderdelen beoordelen, uitwerken en indienen. Door een nauwe samenwerking met de marktpartij zal ook de specifieke kennis, die binnen deze marktpartij aanwezig is, goed tot zijn recht komen bij de indiening. Door het spiegelen van onze kennis en ervaring van de markt tijdens de tender, ontstaat er een sterke visie op de opgave. Samen met de marktpartij bepalen we de juiste strategie in relatie tot de uitvraag van de aanbestedende dienst. Hierbij spelen creativiteit, duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol. Westvast maakt marktanalyses, stelt in goed overleg met de marktpartij het ontwerpteam samen en, indien van toepassing, ondersteunt bij het uitwerken van een bieding. Wij leggen de nadruk tijdens de tender op het ontzorgen, het afstemmen van de verschillende benodigde disciplines en het bewaken van de voortgang.

Gemeenten
Westvast treedt sinds enkele jaren ook op als adviseur voor gemeenten bij het in de markt zetten van een tender onder marktpartijen. Onze kracht uit zich dan in het verkrijgen van een betere aansluiting van de uitvraag bij die markt en daardoor een betere respons vanuit de markt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Onno Draijer. U kunt Onno Draijer telefonisch bereiken op 06-51 32 96 92. Of door het sturen van een e-mail naar info@westvastbv.nl.