Menu

2020 – heden: Zoeterwoude – Zwet- en Grote Blankaartpolde – nieuwbouw

Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude
Waar: Zwet- en Grote Blankaartpolder
Wat: nieuwbouw
Wanneer: 2020- heden

Aan de zuidzijde van Zoeterwoude-Dorp zal de komende jaren het plan Zwethof worden gerealiseerd. Het open en waterrijke slagenlandschap van de Zwet- en Grote Blankaartpolder vormt de basis voor dit plan. De stedenbouwkundige hoofdopzet is een eilandenstructuur gebaseerd op het aanwezige slagenlandschap. Deze eilanden worden als erven ingericht, waardoor er verschillende kleinschalige erfeilanden ontstaan. De eilanden vormen gezamenlijk een klein buurtschap. Het landschapsplan is ontworpen door Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en de woningen door FARO architecten.

Westvast maakt namens de gemeente Zoeterwoude het stedenbouwkundig plan en  verzorgt het projectmanagement. Ook vertegenwoordigen zij de gemeente in de VOF Zwethof, een samenwerkingsverband tussen gemeente Zoeterwoude en AM.

Inmiddels is het bouwrijp maken gestart. De voorlopige planning start verkoop staat gepland voor Q3 2020. Start bouw Q1 2021 en oplevering verwacht vanaf Q1 2022.