Menu
  • Oranjezicht - Westvast BV

Voorspoedige voortgang
MONNICKENDAM – Aannemer gestart met Oranjezicht

Namens initiatiefnemer Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft Westvast het projectmanagement verricht van het ontwikkelings- en het vergunningsproces van het appartementencomplex �Oranjezicht� te Monnickendam.
Het project behelst een binnenstedelijke herstructurering binnen Monnickendam en het complex bestaat uit 17 sociale huurappartementen, 5 Koopgarant appartementen en een overdekte stallingsgarage. De appartementen worden verwarmd en gekoeld middels een collectieve duurzame energie installatie.
Medio 2e en 3e kwartaal 2011 zijn de bestaande opstallen gesloopt, is de bodem gesaneerd en is het terrein bouwrijp gemaakt door de civieltechnische aannemer.
Op 19 oktober 2011 is de realisatie door de bouwkundige aannemer aangevangen middels het slaan van de eerste paal.
Naast het projectmanagement behartigd Westvast tevens de belangen van AWM tijdens de realisatie van het project.
Medio 4e kwartaal 2012 verwacht de bouwkundige aannemer het project op te leveren.