Menu

Partners van De Archipel
HAARLEM – Door vasthoudendheid en samenwerking

Aan tafel zitten alle betrokken partijen van het project De Archipel: Mark Joosten, projectleider van Elan Wonen, Rien van Geluk, architect van Zeeman Architekten BNA, Eric van Duijkeren, directeur van Westvast BV en Reinier Damen, commercieel manager van de VBK Groep.

Palenpest
De 62 woningen langs het Spaarne waren ernstig gedateerd. In 1997 werd een groot onderhoudsplan opgesteld. Helaas bleek dat de fundering, bestaande uit houten palen, palenpest had. De kosten voor onderhoud en nieuwbouw lagen daardoor zo dicht bij elkaar dat er, in overleg met de huidige bewoners, gekozen werd voor nieuwbouw, zegt Mark Joosten.

Westvast is in 2006 bij het project betrokken geraakt. Het project dreigde vast te lopen en Elan Wonen zocht een partij die met een frisse blik zou starten. Eric van Duijkeren van Westvast heeft het project financieel weer haalbaar gemaakt. Vanaf dat moment voert hij de directie over dit project. Van Duijkeren legt de taakverdeling als volgt uit: Mark Joosten deed de zachte kant van het project, dat wil zeggen de bewoners en de interne klant en ik deed de harde kant, oftewel de bouwplaats.

Yin Yang
Voor het selecteren van een architect en advies gedurende het project is er een speciale bewonerscommissie opgericht waarmee maandelijks overleg plaats vond. Met een touringcar is de groep het land in geweest om werken van verschillende architecten te bekijken. Uiteindelijk is Zeeman Architekten BNA gekozen. De architectuur is gebaseerd op de achterliggende wijk: de Indische buurt. Deze wijk bevat markante hoekoplossingen met mooie details en deze dienden als inspiratie voor het ontwerp van De Archipel. De zuid- en noordhoek zijn hoger, de ene heeft een ronde vorm en de andere rechthoekig. Het idee hierachter is de symboliek van plus/min, yin yang en mannelijk/vrouwelijk. Van Geluk: Men mag zelf bepalen wat de mannelijke en wat de vrouwelijke is.

Rien van Geluk dacht de oorspronkelijke bewoners een plezier te doen door het Spaarne als uitzichtpunt te hanteren. Dat was eenzijdig gedacht. Uit de bewonerscommissie kwam naar voren dat de drukke verkeersweg te veel geluidshinder en stank zou geven en dat was niet gewenst. De ventilatieroosters heb ik daarom verplaatst naar de achterzijde en ook de slaapkamers zijn naar de tuinzijde verplaatst.

Liefde voor de locatie
Mark Joosten heeft een goed voorbeeld als het gaat om het gevoel van de huurders bij deze locatie. Hij vertelt: Eén van de bewoners was terminaal ziek geworden. Zijn wens was om zijn laatste dagen in zijn nieuwe huis op zijn oude stekkie te mogen doorbrengen. Omdat de man erg verslechterde, werd besloten zijn woning met voorrang af te maken en een maand eerder op te leveren. Daardoor heeft hij toch nog enkele dagen in zijn nieuwe huis kunnen wonen. We zijn blij, dat we dit met z’n allen hebben kunnen regelen.

Samen Bouwen
Vanwege het haalbaarheidsprobleem werd ook de VBK Groep gevraagd mee te denken. Het knelpunt lag vooral bij de kelder. De engineering was erg lastig vanwege de aanwezigheid van diverse kabels, bestaande woningen, riolering en ondergrondse stromingen. VBK had vooraf haar onderaannemers geselecteerd en geïnformeerd waardoor er snel geschakeld kon worden. Door oplossingen te bedenken, heeft VBK Elan Wonen veel kosten bespaard. Het Samen Bouwen beviel alle partijen erg goed. Rien van Geluk sluit af: Het project is een knap staaltje samenwerking, doorzettingsvermogen en vakmanschap.

Parel aan het Spaarne
De VBK Groep heeft het Spaarne een nieuw aangezicht gegeven: de oplevering van project De Archipel is een feit.

Gemeentehuisjes
Het in 1932 gebouwde complex bestond uit 29 eengezinswoningen, 11 benedenwoningen en 22 bovenwoningen. Van oudsher gemeentehuisjes bestaande uit kleine hokjes die niet meer voldeden aan de eisen van vandaag de dag. Nu staan er 96 nieuwe ruime woningen langs het Spaarne voorzien van een ondergrondse parkeergarage met 39 parkeerplaatsen. Een verrijking voor de buurt. Ter herinnering aan de 62 gemeentehuisjes is de oude gedenksteen opnieuw gemetseld in de entree van de zuidhoek van dit project.

Geïntegreerde woongroep
Stichting Het Berkhuis wilde een kleine woongroep stichten voor verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten en had daarvoor reeds een kavel op het oog. Gezien de omvang van De Archipel is in samenwerking met Stichting Philadelphia besloten deze hierin te integreren. Deze tien appartementen hadden veel aanpassingen nodig, zoals een tillift en een hoog/laag keuken. De woningen moesten goed bewoonbaar zijn voor gehandicapten, maar wel zo worden ingericht dat ze ook weer omgebouwd kunnen worden naar reguliere appartementen.

De Archipel bestaat uit 78 appartementen en 18 eengezinswoningen. Van de appartementen zijn 59 woningen verhuurd in de sociale sector. De overige en de eengezinswoningen vallen in de vrije sector. Alle woningen zijn voorzien van onderhoudsarme aluminium kozijnen. Duurzame materialen als zink en fsc hout zijn toegepast. De woningen hebben een buitenruimte of een Frans balkon. Leuk detail zijn de gierzwaluwkasten waarvan de gele kleur gebaseerd is op het welbekende luciferdoosje met de zwarte zwaluw. Daarnaast zijn alle appartementen aangesloten op een centraal schotelsysteem, dit om een wildgroei aan schotels aan de gevel te voorkomen.