Menu
  • Trambaan - Westvast BV

Voorbelasting afgerond
BROEK IN WATERLAND – Westvast verzorgt ontwikkelproces De Trambaan

Namens initiatiefnemer Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft Westvast het projectmanagement verricht van het ontwikkelings-,het vergunningsproces en de verkoopprocedure van het project De Trambaan te Broek in Waterland.
Het project behelst een uitbreiding van de bestaande dorpskern van Broek in Waterland en bestaat uit 16 vrije sector koopwoningen, 9 Koopgarantwoningen en 22 sociale huurappartementen inclusief de inrichting van het openbaar gebied. De appartementen en de Koopgarant woningen worden verwarmd en gekoeld middels een collectieve duurzame energie installatie.
Tevens behartigd Westvast de belangen van AWM tijdens de aanbestedingsprocedure naar uitvoerende partijen en gedurende de realisatie van het project.
Inmiddels heeft de civieltechnische aannemer de werkzaamheden met betrekking tot de voorbelasting van het plangebied afgerond.
Nadat er voldoende zetting van de ondergrond heeft plaatsgevonden zal de civieltechnische aannemer het plangebied bouwrijp gaan maken.
Inmiddels zijn de 9 Koopgarantwoningen verkocht en is de verkoop van de 16 vrije sector woningen in volle gang.
Start van de bouwkundige werkzaamheden is geprognotiseerd op 3e kwartaal 2012.