Menu
  • Broek in Waterland - Westvast BV

Voorspoedige realisatie
BROEK IN WATERLAND – Ontwikkeling Trambaan afgerond

Namens initiatiefnemer Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft Westvast het projectmanagement verricht van het ontwikkelings- en verguningsproces van het project De Trambaan te Broek in Waterland. Tevens heeft Westvast de aanbestedingsprocedure naar uitvoerende partijen alsmede de verkoopprocedure van de koopwoningen begeleid.

Het project behelst een uitbreiding van de bestaande dorpskern van Broek in Waterland en bestaat uit 16 vrije sector koopwoningen, 9 Koopgarantwoningen en 22 sociale huurappartementen inclusief de inrichting van het openbaar gebied. De appartementen en de Koopgarant woningen worden verwarmd en gekoeld middels een collectieve duurzame energie installatie.

Nadat de civieltechnische partij de locatie 2e en 3e kwartaal 2012 bouwrijp heeft gemaakt is de bouwkundige aannemer medio 4e kwartaal 2012 met de realisatie van de 22 huurappartementen en de 9 koopgarantwoningen aangevangen waarbij Westvast de belangen voor AWM behartigd. De geprognosticeerde oplevering staat gepland op medio 3e kwartaal 2013.

De verkoop van de 16 vrije sector woningen is in volle gang waarbij er op 13 april 2013 een verkoopinformatiedag op de bouwplaats wordt georganiseerd. Hierbij zullen alle bij het project betrokken partijen, kopers en geïnteresseerden worden uitgenodigd. Naast het bezoeken van de bouwplaats zal er een verkoopteam aanwezig zijn die geïnteresseerde kunnen voorzien van informatie van de nog onverkochte woningen.

Voor meer informatie over dit project; www.detrambaan.nl