Menu
  • Start bouw RIBW - Westvast BV

1e Paal De Landtong
AMSTELVEEN – Start bouw RIBW

Op donderdag 11 oktober hebben wethouder Jacqueline Koops en Iske ter Haar, bestuurder RIBW K/AM, de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van Beschermd Wonen De Landtong in Amstelveen. Dat deden ze onder toeziend oog van team en cliënten van De Landtong, buurtbewoners en alle bij de nieuwbouw betrokken partijen. Westvast verzorgt de planontwikkeling mede waardoor de eerste paal probleemloos de grond in kon gaan.

Begin augustus 1998 namen de eerste bewoners hun intrek in De Landtong. Er was plaats voor twintig bewoners. Er waren drie woongroepen voor ieder bestaande uit vier personen, één woongroep met zes personen en er was plek voor twee eenpersoonshuishoudens. Ze hadden een eigen zit-/ slaapkamer maar deelden keuken, douche en toilet. De nieuwe bewoners woonden eerst in beschermd wonen-locaties in Zandvoort. In Amstelveen was het allemaal kleinschaliger: minder mensen in een woonvorm, zelf de maaltijden bereiden in plaats van ze voorgeschoteld te krijgen, etc.

Inmiddels zijn we 15 jaar verder. Wat toen nieuw was, een hele verbetering voor de bewoners, is inmiddels niet meer van deze tijd. Iske ter Haar: Iedereen wil graag een individuele woonplek met eigen keuken, douche en toilet, ook onze cliënten. Stap voor stap vervangen we onze locaties of passen ze aan, binnen de mogelijkheden die wij hebben. Iedereen is blij dat De Landtong nu aan de beurt is. De bewoners wonen tijdelijk in Bennebroek en zien nu al uit naar het moment dat ze weer terug kunnen keren naar Amstelveen, naar een van de 25 nieuwe tweekamerappartementen, met eigen keuken en sanitair. En voor gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld koken, is er straks ook een mooie groepsruimte!

Jacqueline Koops: Het is belangrijk dat diegene, met wie het tijdelijk niet zo goed gaat door bijvoorbeeld psychosociale problemen, onder begeleiding kunnen wonen in een gewone woonwijk. Met de nieuwe locatie De Landtong wordt Amstelveen verrijkt met een moderne voorziening voor bewoners die (tijdelijk) een beschermde woonomgeving nodig hebben. Ik ben vereerd dat ik vandaag de eerste paal heb mogen slaan voor dit complex en de nieuwbouw daarmee officieel is gestart. Jacqueline Koops is wethouder in Amstelveen en onder andere verantwoordelijk voor zorg en welzijn.

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM) is er voor mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische of psychosociale problemen. Zij bieden diverse vormen van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting, in de regio�s Amstelland en de Meerlanden, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland.