Menu

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd.  Met de inwerkingtreding van deze wet moeten initiatiefnemers vanaf heden het nieuwe omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gebruiken. Om het nieuwe proces en de veranderingen goed te begrijpen, heeft een gastspreker van de gemeente – in samenwerking met Leefom – ons team hierin afgelopen donderdag meegenomen. Aan de hand van vooraf ingediende vragen van onze projectmanagers en een case uit de praktijk is er meer duidelijkheid over de wet en de werkwijze verschaft. Dit geeft onze projectmanagers weer voldoende basis om mee te nemen in hun projecten en bij het adviseren van onze opdrachtgevers.