Menu

Onderwijs

Referenties:

  • Leiderdorp: Scholencomplex / kindcentrum De Voorhof (renovatie)
  • Zoeterwoude: Bredeschool Buitenplaats (nieuwbouw)
  • Gemeente Velsen: Atlant – basisonderwijs (huisvestingsadviseur)
  • Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen: Fedra – basisonderwijs (huisvestingsadviseur)

De onderwijssector is onderhevig aan grote veranderingen die invloed hebben op de huisvesting. Denk hierbij aan demografische krimp of groei, wijzigingen in onderwijsmethodieken, maar ook aanpassingen aan het comfort en binnenklimaat (Frisse Scholen) en duurzaamheidsaspecten zijn tegenwoordig essentiële zaken. Westvast kan u adviseren en begeleiden bij huisvestings- en facilitaire vraagstukken in de onderwijssector, zowel voor verbouwingen, renovaties als nieuwbouw. Wij zijn in staat de visie van de opdrachtgever te vertalen naar creatieve oplossingen.

Recent hebben wij voor verschillende opdrachtgevers onderwijsprojecten afgerond, zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie. Onze projectmanager Ruud Riethoven is hier van initiatief tot oplevering bij betrokken geweest.

Ook ondersteunen we momenteel twee middelgrote schoolbesturen op strategisch en tactisch gebied om hun bestaande onderwijshuisvesting toekomst gereed te maken.
Wij van Westvast zijn u ook op onderwijsgebied graag van dienst.

Onderwijs