Menu

2024 t/m heden, Dordrecht, De Klockelaer, renovatie

Opdrachtgever: Woonbron
Waar: Dordrecht,  wijk Crabbehof
Wat: betreft een “Special”, gericht op het langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Is een 55+ complex.
Wanneer: 2024 – eind 2024

Het bouwprogramma bestaat uit uitvoeren brandwerende maatregelen binnen de woningen, realiseren van 76 afgesloten en brandveilige scootmobiel plekken in de algemene ruimten, vernieuwen entree en verbeteren centrale hal, realiseren van een afgesloten fietsenstalling voor 50 fietsen in de binnentuin. Daarnaast worden de 237 woningen aangesloten op het stadswarmte net in Dordrecht waarmee de woningen met D- en E-label op een C-label worden gebracht

Start werkzaamheden mei 2024 – oplevering november 2024