Menu

AFGEROND – 2023: Rijswijk, Van Mooklaan, Transformatie

Opdrachtgever: Rijswijk Wonen
Waar: Dr. H.J. van Mooklaan te Rijswijk
Wat: Transformatie
Wanneer: 2023

In voormalige bestaande bergruimten (in de plint van een bestaand woongebouw) hebben we ontmoetingsruimte gerealiseerd. Hier was al langer vraag naar vanuit de bestaande bewoners van de flat. In de gecreëerde ontmoetingsruimte kan men elkaar nu ontmoeten, vergaderingen houden en andere bijeenkomsten organiseren. Westvast B.V. heeft voor dit project o.a. het ontwerptraject, engineering, vergunningsaanvraag en de aannemersselectie ter hand genomen.