Menu

AFGEROND – 2017 t/m 2020, Monnickendam, herontwikkeling

Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed
Waar: Monnickendam, Galgeriet
Wat: Ontwikkel- en Projectmanagement
Wanneer: vanaf november 2017

Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt door Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling in nauwe afstemming met de gemeente Waterland herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied voor Waterlanders, bedrijven, recreanten en toeristen. Galgeriet ligt vlakbij de jachthaven van Monnickendam. Er komen onder meer circa 650 koop- en huurwoningen en commerciële voorzieningen.

De herontwikkeling van het gebied verloopt voorspoedig. Na sloop van de opstallen en start bouw van de Bierderij, is in mei 2018 de Bierderij Waterland met groot succes geopend. Zie: https://www.bierderijwaterland.com/.

Vooruitlopend op de totale ontwikkeling van Galgeriet, is inmiddels ook de brug per april 2019 opgeleverd. De brug legt de verbinding tussen het voormalige bedrijventerrein Galgeriet en het oude stadshart. De brug vergroot de levendigheid van Galgeriet en zal de wisselwerking tussen de oude stad en het nieuw te ontwikkelen gebied versterken.

Vanuit Westvast verzorgt Ruud Riethoven het projectmanagement. Voor het ontwikkelmanagement is Onno Draijer betrokken bij dit project.

Zie ook de website van projectontwikkeling Galgeriet: https://www.nieuwbouw-monnickendam.nl/