Menu
  • Hoogste punt appartementecomplex Oranjezicht - Westvast BV

Hijsen van de vlag
MONNICKENDAM – Hoogste punt appartementecomplex Oranjezicht

Na het slaan van de eerste paal op 19 oktober 2011 heeft er onder veel belangstelling van betrokkenen en omwonenden op 29 mei 2012 een feestelijke viering plaatsgevonden met betrekking tot het bereiken van het hoogste punt van het project Oranjezicht te Monnickendam. Om dit officieel te symboliseren hebben wethouder Patrick Kools van de gemeente Waterland en directeur-bestuurder Ron Manuel van Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) ter gelegenheid hiervan de vlag van AWM op het in aanbouw zijnde complex gehesen. Initiatiefnemer AWM hoopt na het bereiken van het hoogste punt eind 2012 het appartementencomplex van de uitvoerende partijen opgeleverd te krijgen.

Het project behelst een binnenstedelijke herstructurering binnen Monnickendam en het complex bestaat uit 17 sociale huurappartementen, 5 Koopgarant appartementen en een overdekte stallingsgarage. De appartementen worden verwarmd en gekoeld middels een collectieve duurzame energie installatie.

Naast het projectmanagement behartigt Westvast tevens de belangen van AWM tijdens de realisatie van het project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Wessel.