Menu
  • Aanvang De Trambaan - Westvast BV
  • Aanvang De Trambaan - Westvast BV

Aanvang De Trambaan
BROEK IN WATERLAND – Start realisatie De Trambaan

Namens initiatiefnemer Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) verricht Westvast het projectmanagement van het ontwikkelings-,het vergunningsproces en de verkoopprocedure van het project De Trambaan te Broek in Waterland.
Het project behelst een uitbreiding van de bestaande dorpskern van Broek in Waterland en bestaat uit 16 vrije sector koopwoningen, 9 Koopgarant woningen en 22 sociale huurappartementen inclusief de inrichting van het openbaar gebied. De appartementen en de Koopgarant woningen worden verwarmd en gekoeld middels een collectieve duurzame energie installatie.Tevens heeft Westvast de belangen van AWM behartigd tijdens de aanbestedingsprocedure. Nu de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn geworden en de desbetreffende woningen in verkoop zijn gebracht is de civieltechnische aannemer aangevangen met de realisatie van de voorbelasting van het perceel. De prognose voor de start van de bouwkundige werkzaamheden is 3e kwartaal 2012.