Menu
  • Trambaan - Westvast BV

Startbouw oktober 2012
BROEK IN WATERLAND – Aannemer Trambaan gecontracteerd

Namens initiatiefnemer Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft Westvast het projectmanagement verricht van het ontwikkelings-,het vergunningsproces en de verkoopprocedure van het project De Trambaan te Broek in Waterland.

Het project behelst een uitbreiding van de bestaande dorpskern van Broek in Waterland en bestaat uit 16 vrije sector koopwoningen, 9 Koopgarantwoningen en 22 sociale huurappartementen inclusief de inrichting van het openbaar gebied. De appartementen en de Koopgarant woningen worden verwarmd en gekoeld middels een collectieve duurzame energie installatie. Tevens heeft Westvast de belangen van AWM behartigd tijdens de aanbestedingsprocedure naar uitvoerende partijen waardoor de partijen met betrekking tot de civieltechnische en de bouwkundige werkzaamheden zijn gecontracteerd.

Derde kwartaal 2011 heeft de civieltechnische aannemer een zandpakket aangebracht ten behoeve van het inklinken van de ondergrond. Deze inklinkingsperiode loopt september 2012 tot een eind waarna er zal worden aangevangen met het bouwrijp maken van het perceel en het aanbrengen van kabels en leidingen in het toekomstig openbaar gebied.

Inmiddels zijn de kopers van de 9 koopgarantwoningen bekend en zullen zij binnenkort een koop-/ aannemingsovereenkomst met AWM / bouwkundige aannemer ondertekenen. Met betrekking tot de verkoop van de 16 vrije sector koopwoningen heeft er woensdag 30 mei 2012 een succesvolle verkoopmanifestatie in het Broekerhuis te Broek in Waterland plaats gevonden. Ongeacht het aantal verkochte vrije sector woningen zal de bouwkundige aannemer medio oktober 2012 aanvangen met de bouwkundige werkzaamheden van het project. Voor meer informatie over dit project; www.detrambaan.nl