Menu
  • Bloemenweide-Noord - Westvast BV

Bloemenweide-Noord
ZOETERWOUDE – Samenwerking WIJdezorg en Gemeente

Op maandag 17 februari 2014 hebben Marja van der Valk, bestuurder van WIJdezorg en Kees den Ouden, wethouder van de gemeente Zoeterwoude, een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de realisatie van de nieuwe ouderen- en onderwijshuisvesting in Zoeterwoude-Dorp. Westvast adviseerde en begeleidde beide partijen bij het vaststellen van de financiële en ruimtelijke kaders in zowel de grond- als opstalexploitatie.

Plangebied Emmaus
WIJdezorg levert in en vanuit verschillende zorglocaties woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen en andere zorgvragers. Emmaus is één van de zorglocaties van WIJdezorg, gelegen in Zoeterwoude-Dorp. Het plangebied Emmaus betreft globaal de huidige Emmaushof, de Bennebroekweg, de Eendrachtsflat en zorglocatie Emmaus. Het plangebied maakt onderdeel uit van het grotere project Bloemenweide Noord.

WIJdezorg en de gemeente hebben de wens geuit het plangebied Emmaus e.o. te herontwikkelen met als oogmerk de modernisering van de genoemde zorglocaties en de realisering van een Brede School.

Het plan
Na een ruime periode van ideevorming is een plan ontwikkeld waar consensus over is tussen WIJdezorg en de gemeente Zoeterwoude. In het kort komt het plan op het volgende neer; WIJdezorg zal op de locatie Bennebroekweg nieuwbouw realiseren, de woningen die hier stonden zijn inmiddels gesloopt. Hier worden in de toekomst nieuwe woningen gerealiseerd. Dit zullen voornamelijk woningen met zorg zijn., aldus Marja Valk, bestuurder van WIJdezorg.

Nadat de nieuwe woningen aan de Bennebroekweg opgeleverd zijn, zullen de huidige bewoners van de Emmaushof naar de nieuwbouw verhuizen. Deze locatie komt vervolgens vrij voor de realisatie van een Brede School concept, dat door de gemeente Zoeterwoude gerealiseerd zal worden. Dit concept is een gezamenlijke wens van de schooldirecties en besturen, Stichting Kinderopvang Zoeterwoude en de gemeente Zoeterwoude.

Naast de nieuwbouw van WIJdezorg aan de Bennebroekweg, zijn er ook ideeën voor de huidige locaties van de Eendrachtsflat en zorglocatie Emmaus. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt of dit sloop-nieuwbouw of renovatie wordt.
Als de nieuwe Brede School is opgeleverd, zal op de vrijkomende locaties van de huidige scholen ook ontwikkelingen plaatsvinden. Vanwege de verre toekomst van deze ontwikkelingen zijn deze locaties vooralsnog niet meegenomen in de planontwikkeling. Pas tegen de tijd dat de Brede School gebouwd wordt, zullen deze locaties opgepakt worden.

Planning
Met het tekenen van de overeenkomst is de eerste belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het plangebied. We staan nog aan het begin van het proces, maar dit is een hele belangrijke stap bij de verdere vernieuwing van de sociale infrastructuur van Zoeterwoude, aldus wethouder Kees den Ouden.

Het jaar 2014 staat vooral in het teken van het concretiseren van de plannen. De planvorming is tijdens een druk bezochte inloopavond in november 2013 uit de doeken gedaan. Na de vaststelling van het plan door de gemeenteraad van Zoeterwoude op 19 december 2013, is inmiddels gestart met de bestemmingsplanprocedure. In 2014 zullen de plannen concreter worden en zal breed gecommuniceerd worden met omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden.

De planning gaat nu uit van een vastgesteld bestemmingsplan medio januari 2015. Pas met een vastgesteld bestemmingsplan is er een planologische mogelijkheid om te gaan bouwen. WIJdezorg stuurt nu aan op start bouw van haar nieuwbouw aan de Bennebroekweg medio 2015. Zoals gezegd kan pas na oplevering van de nieuwbouw van WIJdezorg aan de Bennebroekweg gestart worden met de bouw van de Brede School. In de planning is rekening gehouden met een oplevering voor de start van het schooljaar 2018-2019.

Samenwerking
WIJdezorg en de gemeente Zoeterwoude gaan nauw samenwerking om de realisatie van de ouderen- en onderwijshuisvesting te realiseren. Een spannend proces voor beide partijen. Marja Valk licht toe; Voor onze organisatie is het noodzakelijk om tot nieuwbouw over te gaan om ook in de toekomst in Zoeterwoude te kunnen voldoen aan de verschillende zorgvragen van de inwoners.
Voor de gemeente is het geen alledaags project, samenwerken met een zorgorganisatie. Ik ben zeer positief over de samenwerking tot nu toe en heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk tot een mooi resultaat komen., aldus wethouder Den Ouden.