Menu

Afgelopen week hebben we met het hele team van Westvast een bezoek gebracht aan de Veluwe voor een 2-daagse basistraining (strategisch) omgevingsmanagement georganiseerd door Leefom.

In Ermelo werd dieper op het thema omgevingsmanagement ingegaan om de vertaling te kunnen maken naar de praktijk. De eerste dag werd o.a. stilgestaan bij het verbinden van een project met de omgeving, bewonersparticipatie en de participatieladder. Maar ook issuemanagement, stakeholderanalyse en de vertaling naar stakeholdermanagement.

Op dag 2 werd o.a. ingezoomd op conditionering – het scheppen van de voorwaarden, de omgevingswet en het begeleiden van het proces ruimtelijke ordening. Hierbij was een gastspreker aanwezig van de gemeente en werd een case vanuit 1 van de opdrachtgevers van Westvast gebruikt.

Uiteindelijk waren het 2 interactieve dagen, waarbij de vertaalslag is gemaakt van theorie naar praktijk en ook onderling veel kennis en ervaring is uitgewisseld. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagd event.